Föreningen

Gävle KK - Styrkelyft

Bildad 1960-02-25
Föreningsnummer 17694-67
Postadress Utmarksvägen 33 B
802 91 Gävle
Telefon 026100586
E-post gavlekk@hotmail.com
Hemsida www.gavlekk.com
PlusGiro 663837-3
Organisationsnummer 885001-0136
Föreningens hemsidor Gävle KK - Tyngdlyftning
Gävle KK - Styrkelyft
Gävle KK - Facebook

.

Föreningen

Gävle KK - Styrkelyft

Bildad
1960-02-25

Föreningsnummer
17694-67

Postadress
Utmarksvägen 33 B, 802 91 Gävle
Telefon 026100586
E-post gavlekk@hotmail.com
Hemsida www.gavlekk.com
PlusGiro 663837-3
Organisationsnummer
885001-0136
Föreningens hemsidor
Gävle KK - Tyngdlyftning
Gävle KK - Styrkelyft
Gävle KK - Facebook